LAPORAN PENYALURAN DONASI OKTOBER 2019

*LAPORAN PENYALURAN DONASI*
*SEDEKAH HABIT MALANG*
*DONASI OKTOBER 2019*

#InfoDonasiSHM
#DonasiOktober2019

5
Bantuan rutin 12 Mbah 6.000.000

7
Bantuan OTS 4 Mbah 1.200.000

10
Survey Mbah 500.000
Takziah Mbah Wati 500.000

15
Bantuan Selamatan Alm.  Mbah Wiji 1.000.000

20
Bantuan OTS 2 mbah 500.000

31
Perawatan Mbah Kasemi 15.102.020